SPC ламинат Маэстоса ЕСО 14-9

Длина: 1220 мм
Ширина: 183 мм
Толщина: 3,5 мм